Shop Mobile More Submit  Join Login
HPBD SU ~ 16/2 by riiusnsd HPBD SU ~ 16/2 by riiusnsd
Only For sUJiRim
Sú- chan, cái này là mừng sn m^^ ngày 16/2 mak, t pts là m bias suju, có mak chưa 
tìm đc render hợp lí, nên des nàng Mều>< nó thì ko đc đẹp, nhưng t mon m sẽ nhậnNuu 
Credit: all in my fav, thksHeart 
Add a Comment:
 
:iconhannachoikara:
hannachoikara Featured By Owner Jun 20, 2014
- Đẹp quá bây~
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Jun 20, 2014  Student Traditional Artist
:3 thk cưng Heart 
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Feb 27, 2014
chỉ tớ cách kéo cái ảnh xuống như bn dc ko ?
chém: đẹp nhưng nhìn sao sao aaysmlq thì pahir hwoi hơi
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Feb 27, 2014  Student Traditional Artist
p dùng edit rồi vào R... j đó, cái mak hay chỉnh ảnh lớn nhỏ ý, cạnh đó có biểu tượng hình cong, kick và chỉnh thôi^^
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Feb 27, 2014
mơn
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Feb 27, 2014  Student Traditional Artist
hcj
Reply
:icontomnrabbit-cokr:
tomnrabbit-cokr Featured By Owner Feb 12, 2014  Student Interface Designer
Thc cj shape
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Feb 12, 2014  Student Traditional Artist
^^ tks p, mak mik ko c dng shape><
Reply
:icontomnrabbit-cokr:
tomnrabbit-cokr Featured By Owner Feb 12, 2014  Student Interface Designer
Đạp cho phát
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Feb 13, 2014  Student Traditional Artist
Cannotevenplz  * ngã  chổng  kềnh *
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Feb 10, 2014
k biết nói sa, quà m quá đẹp mà t thì chưa tặng m cái gì hết ;(
cảm ơn m nhiều :3
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Feb 11, 2014  Student Traditional Artist
hng c j mak m^^
snvv nhu nhaParty 
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Feb 12, 2014
cảm ơn nhiều nhiều :3
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Feb 12, 2014  Student Traditional Artist
:3
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Feb 12, 2014
= ))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 9, 2014
Image Size
156 KB
Resolution
500×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,003
Favourites
72 (who?)
Comments
15
Downloads
1
×